Anglický jazyk

WHY STUDY?
The more I study – the more I know
The more I know – the more I forget
The more I forget – the less I know
SO WHY STUDY?

Předmětová komise

Předseda: Mgr. Michal Ledwońmichal.ledwon@gym-karvina.cz
Mgr. Pavla Brodovápavla.brodova@gym-karvina.cz
Mgr. Emil Horký, Ph.D.emil.horky@gym-karvina.cz
Mgr. Ilona Charvotováilona.charvotova@gym-karvina.cz
Mgr. Alena Letochováalena.letochova@gym-karvina.cz
Robert Halford Wright, BArobert.wright@gym-karvina.cz

Angličtina je předmět, ze kterého si volí maturitu kolem 95 % našich žáků. Z toho důvodu přistupujeme k výuce anglického jazyka na naší škole zvlášť zodpovědně. Kromě běžných hodin nabízíme také možnost navštěvovat přípravné kurzy pro zkoušky Cambridge English (úrovně A1, A2, B1, B2), pro zájemce připravujeme i doučovací kroužky.

Standardní výuka probíhá dle ŠVP s učebnicemi Maturita Solutions. Zapojujeme do výuky inovativní metody a používáme digitální technologie. Volitelně také pracujeme s časopisy Bridge a Hello. V rámci nepovinných předmětů nabízíme konverzaci v angličtině pro žáky 3. a 4. ročníku gymnázia a anglické testy pro žáky 4. ročníku gymnázia.

Naši angličtináři se pravidelně účastní výukových kurzů doma a v rámci projektů Erasmus+ i v zahraničí. Dále také využíváme tandemové výuky a CLIL v rámci projektu Šablony 2.


Užitečné odkazy pro studenty:
Další stránky k nahlédnutí:
Zajímavé kanály na YouTube (anglicky):