Volnočasové aktivity

Žákům jsou nabízeny kroužky, kde se mohou rozvíjet v oblíbeném oboru a vyplnit tak volný čas.

Tyto aktivity jsou nabízeny žákům na začátku školního roku prostřednictvím učitelů, kteří tyto kroužky vedou a jedná se o tyto kroužky:

  • Polytechnický kroužek – elektrotechnické stavebnice, robotika, PASCO
  • Kroužek 3D tisku
  • Výtvarný kroužek
  • Kroužek psaní metodou deseti prsty
  • Kroužek sportovních her
  • Environmentální kroužek GLOBE

Všechny kroužky se těší zájmu našich žáků a jsou vedené našimi zkušenými pedagogy, kteří jsou zárukou obsahové kvality těchto kroužků.