Informace o studiu

Na Gymnáziu v Karviné běží dva druhy studia. U obou druhů jsou přijímací zkoušky a studium je zakončeno maturitou.

Oba obory nevyžadují stanovení zvláštních zdravotních požadavků dle NV č. 211/2010 Sb.
Uchazeči nemusí předkládat k přihlášce lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.


Kontaktní adresy:
Výchovný poradce:

Všechny dotazy ohledně studia na našem gymnáziu, jiných středních i vysokých školách vám nejlépe zodpoví výchovný poradce Mgr. Sylva Divišová. Poradce lze navštívit denně v době hlavní přestávky 10:35 až 10:55 nebo po předchozí domluvě.