Školská rada

Složení školské rady na funkční období 2023 – 2026

 • Předseda:
 • Místopředseda:
  • Mgr. Alan Pieczonka

 • Členové:
  • MUDr. Martin Gebauer
  • Mgr. Petr Juras
  • Mgr. Pavel Němec
  • Ing. Ladislav Šincl


Školská rada byla zřízena dle usnesení č. 18/895 ze dne 13. července 2005
ve smyslu ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. radou kraje v Moravskoslezském kraji