Spolek rodičů a přátel školy

Vítejte na stránce Spolku rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné

Své náměty, žádosti a připomínky můžete posílat na adresu: kancelar@gym-karvina.cz

Dokumenty ke stažení:

 • Předseda:
  • Mgr. Simona Kiselová

 • Místopředseda:
  • Mgr. Emil Horký, Ph.D.

 • Členové výboru:
  • Mgr. Miloš Kučera
  • Mgr. Monika Brzá
  • Sylvia Crhová

 • Předseda kontrolní komise:
  • Vladimíra Hladká

 • Členové kontrolní komise:
  • Ing. Pavel Krutina
  • Ing. Ladislav Šincl


Vážení rodiče, členové spolku,

cílem spolku je přispívat našim dětem zejména materiální pomocí na aktivity, jako jsou soutěže, sportovní akce, exkurze; které nemohou být hrazeny z prostředků školy. Dále z těchto prostředků přispíváme na učební pomůcky, sportovní vybavení, kurzy a jízdné v rámci aktivit konaných školou. 

Mimo tuto hlavní činnost spolek pořádá kulturní, společenské a sportovní akce nebo se na nich podílí, např.  stužkovací ples, ples školy apod.

Prostředky na financování výše uvedených činností spolek získává především od Vás rodičů a přátel školy. Zároveň oslovujeme s žádostmi o poskytnutí sponzorských darů subjekty soukromého sektoru, které působí v našem regionu.

Roční členský příspěvek činí 500 Kč. Výše příspěvku byla schválena na členské schůzi SRPŠ dne 1. 11. 2022.

Mgr. Simona Kiselová

Předsedkyně

Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Karviné