Metodik prevence

Metodik prevence: Mgr. Zuzana Kardošová

Kontakt: zuzana.kardosova@gym-karvina.cz
Telefon: 596 311 197
Konzultační hodiny:

 • kdykoliv po domluvě
 • pondělí: 14.00 – 14.30
 • středa:  14.00 – 14.30
 • Preventivní program:
  • Realizace preventivního programu
 • Školení na rizikové jevy:
  • Třídní kolektivy jsou v průběhu studia proškoleny na tyto rizikové jevy
 • Spolupráce s organizacemi:
  • Spolupráce s organizacemi, partnery
Školní preventivní program vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 - 2018 MŠMT a z nutnosti dodržovat veškerou legislativu.

Náplň práce metodika prevence:

 • Vytváření podmínek pro realizaci odborných přednášek a jiných forem preventivních akcí na škole
 • Spolupráce s organizacemi poskytujícími preventivní programy
 • Organizace a lektorská činnost nejen adaptačních kurzů
 • Podchycení a řešení negativních jevů třídních kolektivů či jedinců
 • Individuální konzultace

Důležité kontakty:

 • Linka důvěry Karviná (24 h denně):
  • 596 318 080
  • 777 499 650
 • Linka důvěry Ostrava (SO, NE + svátky NONSTOP):
  • 596 618 908
  • 737 267 939
 • Protidrogová poradna (anonymní):
  • 283 872 186
 • PČR Karviná, odd. Prevence:
  • 974 734 207

NNTB – nenech to být:

Podporováno MŠMT – https://www.nntb.cz
Naše škola je do tohoto projektu zapojena od školního roku 2017 – 2018

Jeho náplní je:

 • Předejít rozsáhlejším problémům v kolektivu.
 • Pomoci utiskovaným studentům (případně učitelům).
 • Dát možnost promluvit mlčící většině.
 • Nabídnout alternativu zapojení pro aktivní rodiče.
 • Omezit pravděpodobnost výskytu problémů plynoucích z šikany na škole.
 • Zlepšit atmosféru bez strachu.
 • Ukázat, že Vám není šikana lhostejná.