Výchovný poradce

Výchovný poradce: Mgr. Sylva Divišová

Kontakt: sylva.divisova@gym-karvina.cz
Telefon: 596 311 197
Konzultační hodiny:

 • úterý: 7:30 – 8:00
 • středa: 7:45 – 8:00

Výchovná komise:

 • Mgr. Miloš Kučera, ředitel školy
 • Mgr. Monika Brzá, zástupce ředitele
 • Mgr. Alan Pieczonka, zástupce ředitele
 • Mgr. Sylva Divišová, výchovná poradkyně
 • Mgr. Zuzana Kardošová, metodik prevence
 • Třídní učitel žáka (viz rozdělení tříd)

Náplň práce výchovného poradce:

 • Konzultační a poradenská činnost:
  • Individuální poradenská činnost při řešení výukových a výchovných obtíží
  • Kariérové poradenství –  poskytování informací o možnostech dalšího studia na VŠ a VOŠ , informace o termínech podání přihlášek, ověřování přihlášek na VŠ
  • Zprostředkování testů profesní orientace pro studenty 3. ročníku (ve spolupráci s PPP Karviná)
  • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace těchto služeb se školským poradenským zařízením
  • Poskytování informací o přípravných kurzech pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

 • Metodická a informační činnost:
  • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v otázkách integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytování informací o možnostech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Metodická pomoc pedagogům při řešení problémových situací informace o poradenských službách v regionu

Kam po maturitě: