Historie školy

1. 9. 1953 byla zahájena výuka na tehdejší Jedenáctileté střední škole v Karviné – Dolech. V dalším období škola 3krát změnila jméno (1953-1960 Jedenáctiletá střední škola, 1960-1970 Střední všeobecně vzdělávací škola, 1970-2005 Gymnázium, od 1. 1. 2006 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace) a celkem působila na 4 místech (1953-1954 Karviná – Doly, 1954-1969 Karviná – Fryštát, ulice Jiráskova, 1969-1976 Karviná – Hranice, ulice Rudé armády, od roku 1976 gymnázium získalo budovu bývalé základní školy v Karviné – Novém Městě, ulice Mírová, kde působí do dnešních dnů).

V průběhu času vykonávali funkci ředitele školy :

Jiří Kraus (1953-1967)
František Escher (1967-1970)
Jaroslav Šrom (1970-1990)
RNDr. Bohumil Vévoda (1990-2017)
Mgr. Miloš Kučera (2017- dosud)

Právní subjektivitu škola získala 1. 1. 1992, od 1. 1. 1995 se stala příspěvkovou organizací zařazenou do sítě škol MŠMT ČR (s účinností od 1. 1. 1996). Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj. Velká změna v systému výuky nastala v roce 1991, kdy bylo zahájeno studium  v primě tehdy ještě sedmiletého dnes už osmiletého gymnázia. Navázalo se tak na ověřené tradice prvorepublikového školství.

TEMPORA MUNTANTUR ET NOS MUTAMUR IN ILLIS – časy se mění a my se měníme v nich. A opravdu se v naší škole mnoho změn odehrává. Studenti mají možnost výběru z široké nabídky volitelných předmětů humanitních i přírodovědných podle svého pomaturitního zaměření studia, lépe se tak připraví k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Je už běžným standardem, že část výuky probíhá v odborných učebnách s využitím digitálních technologií.

Výuka cizích jazyků je doplňována exkurzemi do zemí, kde mají studenti možnost poznávat historii, kulturní památky a především uplatnit prakticky své jazykové schopnosti. Již tradičně studenti cestují do Francie, Španělska, Anglie, Švýcarska, Rakouska, Itálie, Polska a na Slovensko. Mimořádně pak navštívili i Lucembursko, Lichtenštejnsko, Portugalsko či Gibraltar. Také učitelé získávali zkušenosti v zahraničí, zejména v SRN, Francii, Rakousku, Dánsku, Skotsku, Turecku.

Poznatky z hodin dějepisu a geografie si studenti velmi rádi doplňují na exkurzích po České republice – cílem se v posledních letech staly např. Kroměříž, Olomouc, Brno, Velké Losiny, Buchlovice, Pálava, … Zvláštní pozornosti mladých historiků se vždy těšily památky UNESCO. Velkým zážitkem bývá i návštěva Prahy a Parlamentu České republiky v rámci výuky společenských věd.

V pohledu na výuku tělesné výchovy se tradičně těšily a stále těší velké oblibě studentů kurzy lyžařské na Slovensko do Spálené doliny a Zuberce, vodácké na Vltavě, Berounce, Váhu, Dunajci i Hronu a na kolech do okolí Mohelnice, Hradce nad Moravicí, Buchlovic, Lednice.

V uplynulých posledních letech proběhla řada akcí, které výrazně změnily tvář školy a jejího přilehlého areálu. Na sklonku roku 2012 se započalo s demolicí staré a již zcela nevyhovující přístavby školy. Její likvidace se neobešla bez jisté dávky nostalgie nejen ze strany učitelů, ale také žáků a absolventů.  Na místě bývalé přístavby vyrostla nová sportovní hala, která byla předána škole do užívání v listopadu 2015. V roce 2013 došlo na hlavní budově školy k opravě fasády a výměně dešťových svodů a o rok později byla vyměněna střešní krytina. Měnily se i interiéry školy. Za zmínku stojí jídelna, vestibul nebo šatny žáků v suterénu školy.  S cílem zkvalitnit a modernizovat výuku  byla vybudována jazyková laboratoř ROBOTEL, laboratoře chemie a fyziky, které jsou vybaveny moderními měřícími sadami PASCO.   

Během více než 60leté historie se Gymnázium Karviná stalo významnou a respektovanou vzdělávací institucí ve městě a regionu. Většina absolventů pokračovala ve studiu na vysokých školách a nacházela uplatnění v různých oblastech společenského a veřejného života nejen doma v Karviné, ale i v rámci České republiky. Někteří šíří dobré jméno školy i v zahraničí. Všichni rádi vzpomínají na léta středoškolských studií, rádi se vracejí na své karvinské gymnázium a mnozí z nich už i se svými dětmi a vnuky.