DUM GK

Informatika

Biologie

Chemie

 • 05 CH – Obecná chemie (Kleslová)

Dějepis

 • 06 D – Středověk – svět (Gajdošíková)
 • 23 D – Raný novověk (Snášel)
 • 24 D – Středověk – české země (Gajdošíková)
 • 25 D – 20. století (Brzóska + Snášel)

Fyzika

 • 08 FY – Elmag I (Divišová + Bochenková)
 • 09 FY – Elmag II (Bochenková)
 • 10 FY – Mechanika I (Pieczonka)
 • 11 FY – Mechanika II (Pieczonková)

Anglický jazyk

 • 12 AJ – Gramatika (Marchewková)
 • 13 AJ – Konverzace (Navrátilová)
 • 14 AJ – Reálie GB (Sikorová)
 • 15 AJ – Reálie USA (Sikorová)

Německý jazyk

 • 16 NJ – Reálie (Kučera)

Španělský jazyk

 • 17 ŠJ – Reálie – Španělsko (Adamczyk)
 • 18 ŠJ – Reálie – Lat. Amerika (Čadová)
 • 19 ŠJ – Konverzace (Navrátilová)

Matematika

 • 20 M – Komplexní čísla (Bajnar)
 • 21 M – Pravděpodobnost, statistika (Bajnar)
 • 22 M – Posloupnosti (Janů)
 • 32 M – Rce a nerce (Divišová)

Zeměpis

 • 26 ZE – Obecná geo. (Brzóska)
 • 27 ZE – Regionální geo. (Brzóska)

Společenské vědy

 • 28 SV – Filosofie (Čadová)
 • 29 SV – Politologie (Brzá)
 • 30 SV – Ekonomie (Klupa)

Český jazyk

 • 31 ČJ – Česká lit. 2. pol. 20. století (Snášel)

Deskriptivní geometrie

 • 33 DG – Mongeovo promítání (Hovorková)