Úspěch našeho žáka ve Středoškolské odborné činnosti

Naše škola může být hrdá na další významný úspěch v oblasti chemie. Michal Ševčík, student druhého ročníku, zvítězil v krajském kole Středoškolské odborné činnosti. 

Jeho výzkumná práce s názvem „Screening environmentální kontaminace těžkými kovy v rekultivovaných lokalitách na Karvinsku“ se v teoretické rovině zabývala procesem rekultivace krajiny zasažené vlivem těžby v dolech, znečištěním prostředí zejména těžkými kovy a jejich vlivem na živé organismy. V praktické části se autor věnoval stanovení koncentrace vybraných iontů těžkých kovů a kovů alkalických zemin prostřednictvím atomové absorpční spektrometrie a infračervené spektroskopie, to vše ve spolupráci s Katedrou chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Vítězství v krajském kole samo o sobě svědčí o Michalových mimořádných schopnostech, jeho cesta však tímto úspěchem neskončila. Následně se zúčastnil také celorepublikového kola, které se konalo minulý víkend v Pardubicích. Se svou prací se mu v konkurenci nejlepších žáků z celé České republiky podařilo obsadit skvělé 7. místo. Tento výsledek je důkazem jeho tvrdé práce, talentu i odhodlání a my mu moc gratulujeme.

Děkujeme Michalovi za skvělou reprezentaci naší školy, přejeme mu spoustu dalších skvělých výsledků a věříme, že jej čeká ještě mnoho úspěšných okamžiků nejen ve školních soutěžích, ale i v dalších aktivitách.