První pomoc, znáš?

Od druhé poloviny školního roku se na naší škole pomalu začíná rozjíždět kroužek první pomoci. Během této krátké doby jsme se již stihli seznámit s jejími základy teoreticky i prakticky v rámci simulovaných poranění. Zapojili jsme se do aktivit pro dánské spolužáky a přichystali pro ně hodinku první pomoci. Ke konci roku jsme se namaskovali a vyzkoušeli si práci s umělou krví.

Příští rok nás čeká seznámení ostatních spolužáků s kroužkem a těšíme se, že přivítáme nové členy. Dalšími aktivitami budou přednášky s odborníky a spolupráce se SZŠ Karviná. 

Přejeme všem krásné aktivní prázdniny bez použití lékárniček

FOTOgalerie